Hoe werkt een AED-toestel?

De belangrijkste functie van een AED is het toedienen van een elektrische schok om het hart weer op gang te brengen. Je hebt dit vast al eens gezien op TV in een ziekenhuisserie, waar iedereen een stapje achteruit zet na de uitroep “Clear!” en de patiënt dan een ‘electroshock’